Tragedy

HOT Kiếm Sĩ Đen

5
Chương 368 Tháng Tám 26, 2022
Chương 367 Tháng Tám 26, 2022

Day After Hero

4
Chương 4 Tháng Tám 26, 2022
Chương 3 Tháng Tám 26, 2022

Niflheim

5
Chương 41 Tháng Tám 10, 2022
Chương 40 Tháng Tám 10, 2022

HOT Thảm Họa Sinh Học

5
Chương 50 Tháng Tám 6, 2022
Chương 49 Tháng Tám 6, 2022

HOT Imawa No Kuni No Alice

4
Chương 65 Tháng Tám 6, 2022
Chương 64 Tháng Tám 6, 2022

HOT Tsubasa World Chronicle

5
Chương 19 Tháng Bảy 30, 2022
Chương 18 Tháng Bảy 30, 2022

NEW Trò Chơi Báo Thù

4
Chương 7 Tháng Bảy 27, 2022
Chương 6 Tháng Bảy 27, 2022

HOT Torikago No Tsugai

5
Chương 21 Tháng Bảy 27, 2022
Chương 20 Tháng Bảy 27, 2022

NEW Gothikan

4
Chương 2 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 1 Tháng Bảy 26, 2022

HOT Ode To Kirihito

5
Chương 20 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 19 Tháng Bảy 26, 2022

HOT Azure And Claude

5
Chương 17 Tháng Bảy 25, 2022
Chương 16 Tháng Bảy 25, 2022

HOT Arigatou

5
Chương 10 Tháng Bảy 23, 2022
Chương 9 Tháng Bảy 23, 2022